Διεύθυνση Φωτογραφίας για Ντοκιμαντέρ

Σε αυτό το σεμινάριο θα επικεντρωθούμε στις ιδιαιτερότητες της Διεύθυνσης Φωτογραφίας για Ντοκιμαντέρ. Ξεκινώντας από μια ανάλυση των βασικών γνώσεων της Διεύθυνσης Φωτογραφίας, τις τεχνικές προδιαγραφές και λειτουργίες του κινηματογραφικού φακού, βασικές λειτουργίες της μηχανής λήψης, είδη και χρησιμότητες του κάδρου, είδη και ιδιότητες των φωτιστικών σωμάτων και του φυσικού φωτός και πώς το φως από τον φακό φτάνει στο σώμα της μηχανής λήψης θα περάσουμε σε πιο εξειδικευμένες πρακτικές κινηματογράφησης ντοκιμαντέρ.
Το ντοκιμαντέρ έχει αρκετές ιδιαιτερότητες στον τρόπο κινηματογράφησης σε σχέση με την μυθοπλασία, ο χρόνος προετοιμασίας είναι μικρότερος, οι δυνατότητες φωτιστικών ή άλλων επεμβάσεων στον χώρο περιορισμένες, οι πρωταγωνιστές μας δεν είναι συνηθισμένοι στην παρουσία του κινηματογραφικού φακού, οι λήψεις μας μοναδικές. Θα αναφερθούμε σε εναλλακτικούς τρόπους κινηματογράφησης συνεντεύξεων, πώς χρησιμοποιούμε το διαθέσιμο φως, πώς ελαχιστοποιούμε τα μέσα που χρησιμοποιούμε σε ένα γύρισμα διατηρώντας την επιθυμητή ποιότητα, τεχνικές για κάμερα στο χέρι αλλά και φωτισμούς συνεντεύξεων, με διαθέσιμα φώτα και κάμερες πάνω στα οποία θα γίνεται πρακτική εφαρμογή της θεωρίας,
Μέσα από μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των τεχνικών διεύθυνσης φωτογραφίας για ντοκιμαντέρ, ο σπουδαστής θα μπορεί να έχει μια ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στην κινηματογράφηση ντοκιμαντέρ είτε για ολοκλήρωση των προσωπικών του ταινιών είτε για το ξεκίνημα της επαγγελματικής του ενασχόλησης με το αντικείμενο.